detska-party.cz
Celkem 0 ks
cena 0 Kč
nákupní košík
ÚVOD           PÁRTY TIPY            OBCHODNÍ PODMÍNKY                                                                     KONTAKTY
 
Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.detska-party.cz Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, v ostatním se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 Doručení zásilky  

 Prostřednictvím České pošty bude zboží doručeno na dobírku za stanovenou cenu za doručení, která je připočítána k objednávce.  Dodávku zasíláme obchodním balíkem, kde lze doručit zboží i do druhého dne podání. Zásilku lze sledovat na stránkách České pošty - viz www.ceskaposta.cz - kategorie on-line služby - sledování zásilek). Prodávající si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách České pošty. Do 24 hodin na dobírku do vlastních rukou mesengerem po Praze v případě zájmu ze strany kupujícího.

 

Jiným způsobem, zásilkovou službou či osobním odběrem za případné dohody prodávajícího s kupujícím.

Platba zboží

Platbu za zboží, je možné provádět následujícími způsoby:

1. Dobírka - platíte až při převzetí zboží. Při hodnotě objednávky nad  5000,- Kč zákazník v ČR nehradí dopravu.

Sazba při nákupu do ČR nad 500 Kč bez poštovného : 69 Kč 

Sazba dle tarifu České pošty: 129 Kč

Zásilky do SR - 11 EUR

2. Převodem - po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na náš bankovní účet číslo 1345443012 _ 3030 , který je založen u Airbank . Nezapomeňte uvést variabilní symbol = číslo Vaší objednávky . Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zasláno.

Sazba při nákupu do ČR nad 500 Kč bez poštovného : 69 Kč

Sazba dle tarifu České pošty: 99 Kč

Zásilky do SR - 9 EUR

  3. Osobní odběr -  zásilku si dle dohody lze vyzvednout:

 a) Praha 5, ul. Grafická 39-  1 stanice od metra Anděl 
 

b/ Praha 9 Le´tnany

Do poznámky v objednávce prosím napište, kde si přejete zásilku vyzvednout.

 Platbu při osobním odběru hradí kupující v den nákupu.

Sazba: 0 Kč.

Objednávky do celkové částky 200 Kč (bez dopravy) zasíláme pouze při platbě předem na účet či vyřizujeme osobním odběrem.

Prodávající garantuje ceny stanovené v nabídce a to včetně DPH.

Náklady spojené s odesláním zboží (poštovné,dobírka, poplatek za doručení mesengerem apod.) – pokud není stanoveno jinak, nese kupující. Výše poštovného dle  způsobu doručení se zohlední na faktuře v konečném součtu , kterou zákazník  uvidí při uskutečnění objednávky prostřednictvím internetového portálu.

Převzetí zboží kupujícím

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů za jeho doručení.

Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je kupujícím uvedená adresa na objednávkovém formuláři. Kupující se stává vlastníkem zboží po zaplacení zboží a uhrazení nákladů spojených s jeho doručením.

V případě nedoručitelnosti zásilky a zaplacení zboží předem, bude kupujícímu vrácena kupní cena zboží. Prodávající není povinen vrátit částku za vynaložené poplatky související s odebráním zboží.

Na zboží se vztahuje reklamní řád dle platného zákona.

 Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v co nejkratším možném termínu a dodat na adresu kupujícího.

2. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

3. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen, v případě požadavku doručení zboží na dodací adresu, uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případné ceny za dodávku zboží.

3. Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení. Kupujícímu bude v případě vrácení zboží vyplacena kupní cena vraceného zboží v plné výši.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou viz. (Bezpečnost a ochrana informací).

Objednávka zboží

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.detska-party.cz jsou považovány za závazné. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti je vyplnění veškerých náležitostí objednávky. Místem dodání je adresa dodání zboží uvedená ve formuláři.

2. Pro kupujícího platí ceny v době objednání. Ceny jsou uvedeny v Kč a jsou uváděny s DPH.

3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží, včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, uvedenou v sekci "ceník dopravného", nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 4. Při správném provedení objednávky Vám její přijetí bude potvrzeno automatickým Emailem.

Bezpečnost a ochrana informací

1. Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. pošta, dopravní společnosti apod. (sdělení jména a adresy dodání) a e-mailové adresy společnosti Milton Media a.s. vlatnící portál Heureka.cz pro účely certifikace obchodu  "ověřeno zákazníky". Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a je ho možné kdykoliv písemně odvolat.

2. Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

3. Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

Dodání zboží

1. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky.

2. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, nezvolí-li si kupující osobní vyzvednutí zboží.

3. Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení ceny a jeho fyzickým převzetím.

4. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit a to telefonicky nebo e-mailem.

5. Zboží je dodáváno v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, případně na paletách, nevyplývá-li z jeho povahy či z ujednání účastníků nároky na jiné požadavky.

6. Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad - faktura. Prodávající je plátcem DPH.

Zrušení objednávky

1. Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. V takovém případě je kupující povinen: - o tom nejprve řádným písemně, nebo emailem informovat prodávajícího s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. - poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady, nebo osobně doručit, (v původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, návodu atd.) na adresu prodávajícího.

2. Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

3. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - Zrušení objednávky ze strany prodávajícího.

5. V případě zrušení části objednávky si prodávající vyhrazuje právo změnit výši poplatku za přepravné.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: - zboží se již nevyrábí nebo nedodává - změnila se výrazným způsobem cena - zboží je momentálně doprodáno

7. V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...).

8. Prodávájící si v případě vrácení zboží kupujícím vyhrazuje právo NEPŘÍJMOUT ZBOŽÍ VRÁCENÉ NA DOBÍRKU.

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce.

Platební podmínky

1. Platba za dodané objednané zboží může být uskutečněna: - v hotovosti - při převzetí dodávky - předem převodem na účet

2. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem .

3. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Ceny jsou smluvní- dle Zákona o cenách.

Záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na jednotlivá zboží specifikovaná ve faktuře nebo v jiném účetním dokladu a současně v příslušném dodacím listu. Nároky kupujícího ze záruky za jakost se řídí režimem obchodního zákoníku.

2. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nesprávném  použitím, které jsou v rozporu se  všeobecnými zásadami;  na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp.za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

4. Zboží lze užít jen k účelům uvedeným  na zboží příp. v návodech k použití.

5. Od 1.1.2003 je v účinnosti zákon č. 136/2002 Sb., kterým se měním občanský zákoník. (Záruční doba spotřebního zboží je 24 měsíců. Za vadu je považováno to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby).   Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Kupující může požadovat výměnu věci nebo výměnu součásti věci pouze není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Po dobu prvních 6 měsíců záruční doby se přenáší důkazní břemeno v reklamačním řízení na prodávajícího).

Kontrola dodávky

Kupující je povinen zkontroloval obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Reklamace dodávky zboží

1. V případě zjištěných závad se kupující zavazuje prodávajícího informovat do 3 dnů od převzetí zboží e-mailem na adresu: vase@detska-party.cz, písemným oznámením - faxem nebo poštou (s uvedením popisu závady a popis jejího vzniku, uvedením čísla objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz).

2. Kupující je povinen zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Pokud kupující předmět plnění neprohlédne nebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění.

3. Vady, které mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do konce záruční doby.

4. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením (popř. faxem nebo e-mailem) obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění nebo může takovou reklamaci uplatnit osobně.

5. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou (kopii). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.

6. O výsledku reklamace je kupující informován způsobem sjednaným s prodávajícím (mailem, telefonicky, faxem, písemně), a to nejpozději do 30 dnů od převzetí předmětu plnění k vyřízení reklamace. V případě nutnosti posouzení vad zboží autorizovaným zástupcem výrobce zajistí prodávající posouzení oprávněnosti reklamace zpravidla do 15 dnů od převzetí předmětu plnění.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záručních podmínek) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za dopravu, opravu...).

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1) Obchodního zákníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a násl.

2. Tato smlouva je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku, s čímž obě smluvní strany vyjadřují svůj bezpodmínečný souhlas. Žádné náklady v souvislosti s uzavřením smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku nevznikají.

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou v souladu s právním řádem České republiky.

4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ke dni 23.12.2008.

*Pokud máte v jakémkoli aspektu našich obchodních nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!PŘIHLÁŠENÍ
 

Zapoměli jste heslo?

Kontakty

Dětská-Párty.cz

tel: 602 166 974
vase@detska-party.cz

NEJŽÁDANĚJŠÍ ZBOŽÍ


Párty kloboučky holografické
Párty kloboučky holografické
Cena: 59 Kč


Párty konfety zvířátka
Párty konfety zvířátka
Cena: 55 Kč


Metalický balónek růžový 30 cm
Metalický balónek růžový 30 cm
Cena: 3 Kč


Párty Girlanda barevná
Párty Girlanda barevná
Cena: 39 Kč


Čertovská paruka s plnovousem
Čertovská paruka  s  plnovousem
Cena: 199 Kč


Obličejové barvy 6 ks perleťové
Obličejové barvy 6  ks perleťové
Cena: 69 Kč


Vystřelovací konfety 30cm
Vystřelovací  konfety 30cm
Cena: 49 Kč


Maska Čert
Maska Čert
Cena: 29 Kč


Dárkové stuhy stříbrno-zlaté
Dárkové stuhy stříbrno-zlaté
Cena: 39 Kč


Mikulášská paruka s vousy a čepicí
Mikulášská paruka s vousy a čepicí
Cena: 199 Kč


Andělská křídla
Andělská křídla
Cena: 229 Kč


Balónek Zvířátka z džugle HAPPY BIRTHDAY
Balónek Zvířátka  z džugle  HAPPY BIRTHDAY
Cena: 79 Kč


Párty pirátské frkačky
Párty pirátské  frkačky
Cena: 89 Kč


Modelovací balónky s nafukovací pumpičkou
Modelovací balónky s nafukovací pumpičkou
Cena: 45 Kč


Narozeninový odznak pro malé i velké oslavence
Narozeninový odznak pro malé i velké oslavence
Cena: 39 Kč


Havajský květ s hřebínkem
Havajský   květ s hřebínkem
Cena: 19 Kč


Mléčná čokoláda do fontány
Mléčná čokoláda do fontány
Cena: 319 Kč


Dárek pro naše Facebookové kamarády

Cena: -50 Kč


Závaží na balónky zelené
Závaží na balónky zelené
Cena: 49 Kč


Svíčka Happy Brithday
Svíčka Happy Brithday
Cena: 49 Kč


Síť na létající balónky
Síť na létající balónky
Cena: 759 Kč


Párty serpentýna big
Párty serpentýna big
Cena: 29 Kč


Párty ubrus Mimoňi
Párty ubrus  Mimoňi
Cena: 119 Kč


Čelenka stříbrná
Čelenka stříbrná
Cena: 29 Kč


Párty Maxi bublifuk Pú
 Párty Maxi  bublifuk Pú
Cena: 59 Kč

© 2008 - 2018 Detska-Party.cz Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, programming & hosting by 1K Design! Reklamní předměty

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

Prohlášení o ochraně osobních údajů


partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerpartnerpartner
partnerpartnerpartnerVýměna odkazů
OnlineShopy.cz Katalog odkazů a firem TopLinkKatalog stránek BUJ Katalog stránek HYK Internetový katalog a vyhledávač
Pronájem chat a chalup (Agentura BORA) - chalupy, chaty a penzióny 
k pronájmu v jižních Čechách Biopotraviny Bioweb.cz Dětský bazartradicni Hračkářství U Marušky
www.tribraskove.cz-značkové oblečení pro děti Parfémy Stavebnice-hračky
KOVOTOUR PLUS
Kočárky-postýlky
CZIN.eu
CenyZbozi.cz
JAHHO.cz
Muj-nakup.cz
Alfa-Elchron
Albion bazeny
Pro dětičky.cz
KOCARKYNEC.com
BATOLÁTKO.cz
BENJAMINCI.cz
AMATA.cz
Fotokostky
Mimi-kocarky
Mimi-autosedacky
Net-hodinky
Online nákup zboží
Dítě a já
Avon-kosmetika
Dětský eshop
Hračkánek
Majdos
Dům českých řemesel - specialista na české výrobky.
www.detska-vozitka.cz
Krasnezazitky.cz
TopShock.cz
Udělejsiradost.cz
Baby-secondhand.cz
Drahé kameny
Vše pro příjem satelitní a digitální pozemní televize,satelity,set top boxy,DVB-T,HDTV : Eltasat.cz
OxyPárty na Vašem večírku, narozeninách, výročí
Stylové mobilní telefony
Kvetinka - donášková služba
Hotel U Splavu
Dárky | Zážitky |specialni-darky.cz
Originální dárky pro muže i ženy
www.DvorskaBouda.cz
Zlaticko.cz
Skate shop
Autosedačky Romer
Darčeky